Robert Deane Croupier Picture

Foto: John Robertson.Dit is Roger Deane, een van de beste croupiers uit Engeland met maar liefst 17 jaar ervaring. Het is een enorm leuk beroep en je kunt met de fooien alleen alrondkomen, vandaar deze pagina met informatie, hoe word je een roulettecroupier? In feite is een croupier een scheidsrechter die wel voor hetcasino werkt maar een neutrale rol in het spel heeft.

Hij begeleidt het spel zodat jij je op je eigen tactieken kunt focussenen niet bezig hoeft te zijn met de details. Ook is hij degene die jouuitbetaald als je gewonnen hebt, hou hem dus te vriend.

Bij alles wat een croupier doet zit een systeem of regelmaat in. Hijwerkt exact volgens de regels en de procedures daarvan staan vast.Afwijken is verboden en het is dan ook daarom dat het niet gemakkelijkis om een croupier te worden.

Bij Holland Casino is het mogelijk om een opleiding daartoe te volgen.Deze duurt 1 tot 3 maanden en je bent 8 uur per dag bezig om te leren.Daar leer je niet alleen hoe je moet tellen, maar ook hoe je moetcutten, hoe je moet uitbetalen en de chips schuiven over de tafel.

Dat is dus het technisch aspect Een ander heel erg belangrijk onderdeelis het gastheerschap. Je bent dus de gastheer die er voor moet zorgendat de bezoeker een fijne avond heeft door wellicht af en toe wat roulette tips te geven aan mensen als ze wat vragen.

Want vergeet niet, je verliest in Holland Casino vaker je geld dan dat je het wint.

image dolly marker

Op een gewonnen nummer zet je de dolly, oftewel de markerDeze opleiding zorgt er voor dat je niet alleen als roulette croupier aan de slag kan, maar ook blackjack.

Het spel waarbij je zo dicht mogelijk bij de 21 moet komen met jekaarten. Door die opleiding leer je op een zo efficiënt mogelijke manierhoe je het spel zo goed mogelijk kunt leiden en exact volgens deprocedure moet werken.

Bij roulette is het dus het draaien aan de cilinder, het moet behendiggaan en professioneel. Het balletje, oftewel kogel in de cilinder latendraaien, ook wel het geven van de kogel genoemd.

En als er een nummer is gevallen zet je de Dolly er op. Dit is demarketing die aangeeft waar de kogel op gevallen is. En we vergetenbijna het belangrijkst. Het uitbetalen van de winst. Een leuk feit isdat de croupier ieder kwartier eventjes pauze heeft.

Dit is natuurlijk doordat het psychisch zo enorm zwaar is dat hij altijdop en top geconcentreerd moet zijn. Hij mag geen fouten maken omdat hetdus om echt geld gaat. Het is daarom ook logisch dat er vaak ingroepjes van 4 wordt gewerkt, dit om het spel vlot door te laten gaan enmeteen de croupiers de rust te geven die ze nodig hebben om weeroptimaal te kunnen spelen.

Het salaris is ook hartstikke goed, wat we op de dag van schrijvengehoord hebben is dat het rond de 3.000 Euro bruto per maand is.