Een verlies lijden aan de roulette tafel, het is een onderdeel van roulette waar we allemaal niet van houden. Toch is het een vast onderdeel wat helaas niet te voorkomen is. Door er echter wel beter mee om te kunnen gaan, is roulette opeens een heel ander spel. Spelers die goed met hun verlies bij roulette om kunnen gaan, slagen er vaak in een betere speler te worden. Hoe dat kan? Dat vertel ik je verderop in dit artikel. Want ook jij kan beter met je verlies omgaan, dat garandeer ik je!

Wat doen we als we verliezen

Iedereen verliest op zijn eigen manier, de een reageert er slecht op en de ander goed. We kunnen de meest voorkomende manieren van verliezen met roulette eenvoudig opsommen.

  • Je verliest een ronde met een klein bedrag, niets aan de hand;
  • Je verliest een redelijk deel van je budget, waardoor je het niet zomaar meer terug kunt winnen;
  • Je verliest je complete budget, door bijvoorbeeld alles op rood in te zetten;
  • Je verliest een deel van je winst;
  • Je verliest je totale winst, maar staat nog steeds op quitte.

Theoretisch gezien hoef je de laatste twee punten niet als verlies te zien. Echter zijn juist die laatste twee punten vaak het pijnlijkst om mee te maken, omdat een winst verliezen soms nog pijnlijker is dan het verliezen van je budget zonder ooit op winst te hebben gestaan.

Waarom reageren we emotioneel na een verlies?

Dit is iets dat volledig tussen onze oren zit. Wij vinden het als mensen namelijk erger om van een hoogtepunt naar een middelpunt te gaan dan wanneer we net wat dieper gaan dan de norm.

Het is niet ongewoon zo te denken, want het overgrote deel van de mensen denkt zo. Puur rationele spelers zijn vaak in staat om juist wel theoretisch te denken en niet naar gevoelens te luisteren. Hierdoor zijn zij minder snel geraakt door het verliezen van een winst, in tegenstelling tot emotionele spelers.

In een casino kan 90 tot 95 procent bestempelt worden als een emotionele speler. Het zin in ons om emotioneel te reageren op situaties, waardoor het overgrote deel dit ook doet.

Ga voor ratio – kennis

Een rationele speler kijkt naar de percentages en de winst/verlies resultaten, met als resultaat dat er vaak slimmer met negatieve gebeurtenissen om wordt gegaan.

Dat betekent dus ook dat gokkers die rationeel spelen, niet onhandig op dergelijke situaties reageren. Emotionele spelers, waaronder ikzelf, zijn er maar al te goed in om bij een spel als roulette na een verlies flink in te zetten. Dit doen zij intuïtief met de gedachte om hun geld terug te winnen, veelal tegen beter weten in. Maar kan jij ze het kwalijk nemen?

Indien jij niet meer tegen zulke situaties aan wilt lopen en tegelijk ook beter tegen je verlies wilt kunnen, is het trainen van een rationele instelling de enige optie. Probeer meer in getallen te denken en minder in emoties. Dan kom jij er gegarandeerd.