Hoeveel heeft je intelligentie te maken met je succes aan de roulette tafel? Winnen mensen die slim zijn meer dan mensen die niet slim zijn? Helaas is hier nog maar weinig onderzoek naar gedaan, echter op andere gebieden wel. Zo weten we dat hoogopgeleiden in meerdere mate online te vinden zijn en laagopgeleiden vice versa in de fysieke casino’s hun ei kwijt kunnen. Je kunt vooral concluderen dat nieuwe disruptieve technologieën eerder door hoogopgeleiden opgepakt worden. Maar betekent dat direct dat slimmere gokkers ook meer winnen? Of kunnen we helemaal niet spreken van slim of dom met gokken wanneer we het over gokken hebben?Roulette_-_detail

Waarom vinden we online eigenlijk meer hoogopgeleiden?

Als je online een beetje rondkijkt zal je niet in eerste instantie de hoogopgeleiden herkennen. Maar ze zijn er wel in overvloed, als we recente onderzoeken mogen geloven. De precieze reden hierachter kan mogelijk te maken hebben met het feit dat hoogopgeleiden nieuwsgieriger van aard zijn. Daardoor kunnen we ook deze doelgroep veel terugvinden in een casino dat nog vrij nieuw is in haar huidige vorm.

Winnen spelers meer met meer intelligentie?

In principe is het niet het geval dat spelers met meer intelligentie meer winnen. Wat wel de waarheid lijkt de zijn, is dat spelers met meer intelligentie minder verliezen. Dit kan mogelijk te maken hebben met de situatie waarin de verstandige gokker bij een ‘losing streak’ door heeft dat hij beter kan stoppen en de minder-verstandige gokker dat niet door heeft. Het onvermijdelijke gevolg van deze situatie is dat de laatste nog meer verliest en daardoor sneller in het rijtje van groter verliezers kan worden geplaatst. Het is dus overigens ook betrekkelijk eenvoudig om je van deze groep te onderscheiden. Zorg er vooral voor dat je minder verliest zodat je ook meer kan winnen op termijn, een tactiek die eenvoudig aangeleerd kan worden.

Maar wat moet je dan doen?

Drie vragen in een artikel met eigenlijk geen baanbrekend antwoord, want dit wist jij toch ook wel? Ik heb in mijn leven als blogschrijver gericht op onderwerpen omtrent gokken veel verliezers en winnaars gesproken. ‘In the long run’ waren de professionele winnaars vooral winnaar omdat zijn hun geluk op het juiste moment wisten te benutten. Op een slimme manier de inzet blijven verhogen of juist stoppen wanneer dat de slimste optie was.

Als gokker kan jij actie ondernemen door bijvoorbeeld te stoppen wanneer jij wel kan inzien dat je bijna niet meer op een winst kan uitkomen. Kies je voor de situatie waarin je blijft doorspelen, zal je toch behoorlijk wat geluk moeten hebben om nog een winst mee naar huis te nemen. Kies voor een strategie waarbij je de verliezen beperkt en je kan jezelf doortrainen tot een waardevolle roulette speler.

Geen strategie kan je zoveel geld opleveren als de strategie waarbij je niet verliest. Maar om te winnen moet je risico nemen en dat kan je alleen door een combinatie van beide strategieën te vinden. Ga daarom altijd na wat de beste oplossing voor jouw probleem is.