Een leuk onderzoek dat met bijzonder interessante resultaten boven water is gekomen. Hoe meer casino’s er in gokvriendelijke steden te vinden zijn, hoe vaker er sprake is van boekhoudfraude. Een nieuw onderzoek uitgevoerd door een professor aan de Universiteit van Oregon is met deze resultaten naar buiten gekomen. In de studie Gambling Attidutes en Financial Misreporting zou dit alles besproken zijn.

Wij hebben de studie doorgenomen en geven een korte samenvatting zodat jij voortaan weet waar de verbanden liggen. Hoe kan het dat meer casino’s gelijkstaan aan een hoger aantal gevallen van boekhoudfraude?

Wij zochten het voor je uit.

Positieve instelling ten opzichte van gokken

In het beginsel heeft alles te maken met de kijk van locals op gokken. Zijn lokale inwoners tevreden, dan zal er ook meer aan boekhoudfraude gedaan worden. Tussen 1994 en 2008 waren door meer dan 50000 bedrijven de cijfers doorgevoerd bij de lokale overheid. Dane Christensen, de onderzoeker waar we het eerder over hadden, nam de cijfers door om te ontdekken of er een correlatie bestaat tussen gevallen van boekhoudfraude en casino’s.

Deze jarenlange inspanningen om te ontdekken hoe de vork in de steel steekt heeft voor leuke resultaten gezorgd. Er blijkt namelijk een verband te zijn in de regio’s waar kansspelen zijn toegestaan door de meerderheid van de inwoners en de kans dat bedrijven worden gepakt voor boekhoudfraude.

Bedrijven laten zien 50 procent vaker verwikkeld te zijn in gevallen van boekhoudfraude in regio’s waar inwoners positief staan jegens kansspelen dan regio’s waar dat niet het geval is.

Neem bijvoorbeeld New York, waar inwoners gokken niet als een negatieve activiteit zien. De regels rondom kansspelen zijn er relatief flexibel en inwoners vinden de komst van casino’s geen probleem. In Seattle is dat juist anders, daar zijn inwoners sterk tegen casino’s.

In New York zagen de onderzoekers ruim 50 procent meer gevallen van boekhoudfraude, waar dat in Seattle substantieel lager was.

De verklaring van de onderzoekers spreekt boekdelen. Mogelijk heeft te maken met het feit dat de inwoners positief tegen over gokken staan, ook invloed heeft op het flexibel interpreteren van de regels rondom financiële verslaglegging. Zo zullen de regels hier even streng voor zijn, alleen vinden inwoners het minder belangrijk om deze regels al te serieus te nemen.